Wordt ergotherapie vergoed?

Kinderergotherapie behoort tot het basispakket en wordt door alle zorgverzekeraars voor 10 uur per jaar vergoed. Behandelingen worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.
Daarnaast worden binnen de verschillende aanvullende pakketten extra behandelingen vergoed. U kunt in uw polis nakijken of dit ook voor u van toepassing is.
De zorgkosten van kinderen onder de 18 jaar vallen niet onder het eigen risico.

Ook kan kinderergotherapie op school gefinancierd worden uit de Leerling Gebonden Financiering (rugzak). In sommige gevallen is vergoeding uit het PGB (persoonsgebonden budget) mogelijk. Het is uiteraard ook mogelijk de ergotherapiebehandelingen zelf te betalen. Het NZA-tarief voor ergotherapie bedraagt per 1 januari 2014 €15,91 per 15 minuten behandeltijd. Indien een huisbezoek noodzakelijk is wordt een aan huistoeslag van €26,67 in rekening gebracht.